Сезонна работа в Германия

Моля, изберете Вашия език

немски полски румънски български


За изготвянето на тази интернет платформа бе предоставено финансиране от Селскостопанска Пенсионна Банка.

Тя е създадена от Обединението на германските съюзи на работодателите в селското и горското стопанство

и се подпомага от Германския съюз на селските стопани.