Декларация за поверителност на уебсайта „Сезонна работа в Германия“

Благодарим Ви за проявения интерес към нашия уебсайт. Защитата на личните Ви данни има най-висок приоритет за нас. Затова ние се придържаме стриктно към разпоредбите на Федералния закон за защита на личните данни (BDSG). Тук искаме да Ви информираме какви видове данни се събират на сайта ни и с каква цел.

Събиране и обработване на лични данни
Лични данни са всякаква информация относно самоличността Ви, като напр. имената Ви, IP адресът на мрежата Ви, електронният Ви адрес или пощенският Ви адрес. Такива данни се съхраняват с единствената цел да Ви бъде предоставена поисканата от Вас информация.

При ползване на уебсайта само за информационни цели, т. е. когато не се регистрирате за ползване на уебсайта или когато не предавате някаква информация, ние не събираме лични данни освен тези, които се предават от браузъра Ви, за да можете да посетите уебсайта ни. Това са извикващият IP адрес, актуалната дата, часът, извиканият URL, названието на браузъра и, ако е подходящо, реферърът (т. е. сайтът, посредничил достъпа). Тези данни се използват само за статистически анализи, за осигуряване на непрекъсната дейност на сайта, както и за оптимизиране на предлаганите услуги, като данните се заличават след кратък интервал от време (понастоящем – след 7 дни).

За потребителите, разполагащи с фирмен профил на уебсайта www.Saisonarbeit-in-Deutschland.de, допълнително към това се обработват и запаметяват статичните данни на клиента и данните за плащания.

Използване и предаване на лични данни
Личните Ви данни се използват само за целите на комуникацията с Вас. Данните на клиентите, регистрирали се с фирмен профил, се предават на фирма, извършваща услуги за фактуриране.

Ползване на бисквитки
Когато извикате сайта ни или ползвате предлаганите от нас услуги, при определени условия на Вашия компютър се запаметяват бисквитки. Това са малки текстови файлове, които се изпращат от сървъра и се запаметяват от браузъра Ви.

При достъп до уебсайта за дадената сесия се поставя бисквитка. Същата е необходима от техническа гледна точка за запаметяване на избрания от потребителя език.

За клиенти с фирмен профил се поставя бисквитка с атрибутите за достъп. Тази бисквитка е необходима от техническа гледна точка за навлизане на сайта.

При извикване на списъка с резултатите се поставят бисквитки от Google Карти. Настоящият сайт ползва картографската услуга Google Maps чрез приложно-програмен интерфейс. Операторът на услугата е Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043, USA. За използване на функциите на Google Maps е необходимо запаметяване на Вашия IP адрес. Тази информация по правило се предава на сървър на Google в САЩ, където същата ще бъде и запаметявана. Операторът на настоящия сайт няма никакво влияние върху предаването на тези данни. По-подробна информация относно обработката на потребителските данни е налична в декларацията за поверителност на Google: https://policies.google.com/privacy?hl=bg&gl=bg

Правата Ви:
Спрямо нас имате следните права във връзка с личните Ви данни:

Освен това Вие имате право да подадете жалба пред надзорен орган по защита на личните данни за обработката на личните Ви данни от наша страна.

Ако имате въпроси относно събирането, обработването или използването на личните Ви данни и с цел получаване на информация, за коригиране, блокиране или заличаване на данни, моля обърнете се по имейл на адрес service@sind-gmbh.de.